WONEN
Alles wat te maken heeft met wonen in het Duinlustpark.
 
Stuur een
bericht of reactie

Boslaan 1937
w. noormanlaan 1951
Park Bredereode 2013 ?
Foto verantwoording
1,2  Archief  BWonen
3-6 Ab Schuurman
Brederodelaan 1921
duinvoetlaan 2011 ?
Stoels hofje 1895
                                  


De opening en in dienst stelling van de Buurtbus lijn 481 op 30 september 2013.
Gegevens over de huizen waarin we wonen.
Informatie als er in het Duinlustpark een nieuwbouw project komt.
Informatie uit het boekje van Brederode Wonen en andere regelgeving.
Sociale cohesie bestaat op micro- en macroniveau. O.a. met Facebook en Nexdoor
Als er een project start in het Duinlustpark.
Het Duinlustpark huisvest verschillende takken van verenigingen en sport.
Prioriteiten veiligheidsbeleid 2013.  O.a met Whatsapp Alert groepen
Wanneer moet je een vergunning aanvragen.
Hoe is de verkeersituatie in onze buurtgemeenschap. (inclusief Veenenduin)
De wijkagenten Diana van Kekeren en Danny Deck doen samen Bloemendaal en Overveen.
“Vuurwerk: wat kan er nou fout gaan?”
Buurtbemiddeling of de rijdende rechter?
Kans om diverse soorten van reparaties te laten doen van gebruiks apparaten.

Informatie over de vorderingen om Statushouders te huisvesten in de gebouwen op Dennenheuvel.