MILIEU
Verzamel pagina voor alle zaken die met het milieu te maken hebben.
 
Stuur een
bericht of reactie

Foto verantwoording
1-6 krant.telegraaf.nl
annexum.nl; ketnet.be
9lives.be; milieujutter.nl
daltonvoorburg.nl

Wat leeft er zoal in onze buurt.

Wat groeit er zoal in onze buurt.

Wat bloeit er zoal in onze buurt.

Wat vliegt er zoal in onze buurt.

Wat kuisen we zoal in onze buurt.

Wat stroomt er zoal in onze buurt.

Wie gebruikt dat in onze buurt.

                                  


Het gaat hier om de zorg voor de padden tijdens de paddentrek naar het water.
Een zelf oogst tuinderij.