GEMEENTE
 
Informatie van en over de Gemeente Bloemendaal
Stuur een
bericht of reactie

 
raadhuis Overveen
De nagtegaal
ca 1864
ca 1900
2002
Foto verantwoording
1 koffie Hag album
2 ansichtkaart
3 Ab Schuurman
4,5 Ansichten
6 Ab Schuurman
De belangrijkjste regels die gelden voor onze wijk en bewoning, groen, erfgrenzen etc.
Info over het bedrijf Meerlanden en de contactmogelijkheden, info over de ophaaldagen.
Alle mogelijke vormen en regels voor de veiligheid in en om de woning.
Wegen en verkeer, wat doet de gemeente allemaal.
Wie zijn dat en wat doen ze voor onze wijk.
Info over de brandweer en de veilgheid bij branden.
Elke wijk in de gemeente Bloemendaal heeft een wijkagent, het aanspreekpunt in uw wijk.
De belangrijkste regels betreffende een verbouwing.
Verleende of geweigerde vergunningen/ontheffingen, meldingen en nieuwe aanvragen.

Het college heeft besloten.
De nieuwe regels m.b.t. de herftsbladeren.
                                  
Buurtbemiddeling Bloemendaal is een onderdeel van ‘MeerWaarde’
Informatie over de doelstelling Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
De nieuwe belastingen voor 2015.


Info over de mogelijkheden om een burgerinitiatief te starten.