Zitting bij de Rechtbank Noord-Holland op 15 maart

Op 15 maart 2022 was er een zitting voor een meervoudige kamer van de Rechtbank Noord-Holland over het beroep van de Vereniging tegen de door Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland verleende milieuvergunning voor het project Dennenheuvel.
Van de zijde van de provincie en het klooster waren 11 personen aanwezig, van de zijde van de Vereniging drie personen.
De Vereniging bepleitte dat de vergunning moest worden vernietigd op grond van de aangedragen argumenten. Ook is aangegeven dat als de rechtbank op grond daarvan (nog) niet tot vernietiging wilde overgaan, het er niet omheen kan om eerst prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie EU in Luxemburg. Leest u hier de aantekeningen die namens de Vereniging zijn gebruikt bij deze zitting, over waarom dat zou moeten.

Het bestuur van Buurtvereniging Bloemendaal-Noord

bestuur@bloemendaalnoord.nl