Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van de Buurtvereniging is besloten om de organisatie in een relatieve winterslaap voort te zetten. Op dat moment was er vanuit de bestaande werkgroepen of het bestuur geen directe aanleiding of noodzaak om de buurt via nieuwsbrieven of de website te informeren over activiteiten. Er waren wel zaken die spelen, zoals kunstlicht en overlast bij de hockeyvelden, ontwikkelingen rondom en De Ark en de Dahliavereniging en plannen voor het Dennenheuvel-terrein. Ter voorbereiding naar en tijdens de laatste algemene ledenvergadering bleek er echter geen animo vanuit de leden te zijn om op die punten op dat moment vanuit de vereniging actie te ondernemen. Wel was er een wens om de vereniging niet op te heffen. De Buurtvereniging was daarbij als het ware in een winterslaap gekomen die beëindigd kon worden als daar aanleiding toe bestaat en als er leden zijn die onderwerpen willen oppakken.
Daardoor bleef er een juridische entiteit bestaan die wakker geschud kon worden wanneer dat nodig mocht zijn. Dat is inmiddels gebeurd door het weer activeren van de Werkgroep Euphrasia die zich buigt over het ontwerp-bestemmingsplan Dennenheuvel. We willen hierbij alle buurtgenoten vragen om hun oren en ogen open te houden voor ontwikkelingen binnen onze locale gemeenschap die behoefte heeft aan collectieve belangenbehartiging. Klop dan aan onze digitale deur.

Met buurtgroet,
namens de Buurtvereniging Bloemendaal-Noord,

Michiel Oosterhoff             Rob Vermeulen
voorzitter                         secretaris/penningmeester