Raad van State laat Bestemmingsplan Dennenheuvel 2020 in stand

De Raad van State heeft alle gronden van beroep van de Vereniging verworpen tegen het besluit tot vaststelling van het Bestemminsplan Dennenheuvel 2020.
Het bestuur onthoudt zich van commentaar.
Oordeelt u zelf over de kwaliteit van deze beslissing. Er loopt nog een procedure bij de rechtbank Noord-Holland over een door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland verleende vergunning. Wij houden u op de hoogte.

Het bestuur van Buurtvereniging Bloemendaal-Noord

bestuur@bloemendaalnoord.nl