WERKGROEPEN
Hier zijn alle werkgroepen verzamelt om u informatie te leveren over de status van werkgroepen.

U kunt reageren door op de pagina van een werkgroep op de button  'Stuur een bericht of een reactie te klikken.

 
Stuur een
bericht of reactie

Foto verantwoording
1,6 Cobie Schouwenburg
2-5 Ab Schuurman
kaart Bloemendaal-Noord
Brederodelaan pleintje
Dennenweg
v. Deventerlaan
Euphrasia
Milieu
Het gaat hier om de herinrichting van deze laan. Dit gebeurt omdat de riolering vernieuwd wordt.
Het ging hier om de activiteiten in verband met de intensieve verkeerstromen
Het gaat hier om behoud van het woongenot, zoals dat nu is.
Het gaat hier om de herinrichting van het landgoed Dennenheuvel. Nieuwbouw, goot- en nokhoogte.
Het gaat hier om de Milieu aspecten in zijn geheel die op dit gebied in onze leefomgeving spelen.
Het gaat hier om de neveneffecten van de mogelijke bouw activiteiten bij Euphrasia
Deze werkgroep richt zich nu op de herinrichting van de Brederodelaan.
Deze werkgroep heeft momenteel geen actiepunten.
Op 27 nov 2014 kwamen leden van de diverse werkgroepen op uitnodiging van het bestuur tezamen.
De activiteiten van de afgelopen jaren werden uitgewisseld. Daarna werd aandacht besteed aan het principe van sociale cohesie. Hoe kunnen wij hierin tot werkbare plannen komen, gelet op het doel dat in onze statuten staat. Tenslotte werd kort stil gestaan bij het thema burgerparticipatie.
Goed overleg met betrokken bewoners voorafgaande aan de politieke besluitvorming hoort in deze tijd normaal te zijn. Wij willen hier bij alle contacten met de gemeente de nadruk op leggen, want er is op dit punt nog een hele weg te gaan.Het gaat hier om de Milieu aspecten bij deTennisclub LTC en omgeving.
Onze werkgroep Brederodelaan is voor goed overleg en beperking van overlast voor de bewoners. Een aantal mensen wil zich hiervoor vrijwillig inzetten. Wilt u meehelpen, heel graag. Bijvoorbeeld met de samenstelling en verspreiding van actueel nieuws. Of om "buren" te helpen wanneer het contact met de aannemer niet lukt of niet goed verloopt. Met uw hulp komt er een speciale nieuwsbrief over dit omvangrijke en ingrijpende project. Stuur een email naar: info@bloemendaalnoord.nl of bel het secretariaat, ook als u op de hoogte gehouden wilt worden.

En natuurlijk is het nuttig en belangrijk als zo veel mogelijk bewoners (actief) lid worden van onze actieve buurtvereniging. Dus geef u op, voor wie dat nog niet deed.

Overleg Werkgroepen van de buurtvereniging
Op 26 nov 2015 kwamen leden van de diverse werkgroepen op uitnodiging van het bestuur tezamen.
De activiteiten van de afgelopen jaren werden uitgewisseld.
Helaas een beperkte opkomst. Absoluut zinvol was de uitwisseling over het rotondeplan en de komst van statushouders op Dennenheuvel.