Buurtvereniging Bloemendaal Noord
Van, voor en door de bewoners.
webmaster
Aanmelden digitale nieuwsbief ?

en of lid worden

Bezoekers
Ja Graag !
Secretariaat : Dr. J. van Deventerlaan 7, 2061 KT Bloemendaal, Tel. 023 - 5383113, info@Bloemendaalnoord.nl
Ingeschreven bij de KvK te Haarlem no 34345708 en
Duinvoet flat
Krullenlaan 23
Schulzlaan 1 ev
Foto verantwoording
1-3 Cobie Schouwenburg
5 Cor v. Iperen
4,6 Ab Schuurman
Brederodelaan 42
raadhuis
Welkom

*Nieuwsbrief 44 januari 2018 is uit. Deze bevat de aankondiging en de agenda voor de Algemene Ledenvergadering op 5 februari 2018.
Iedere buurtbewoner is welkom deze bij te wonen. Aanvang 20.00 uur in het clubhuis van Petangue D'Orion, Bergweg 5.
Alle buurtbewoners hebben deze brief ook op papier in de brievenbus ontvangen.

Klik hier voor het jaarverslag 2017
Klik hier voor het financiŽel verslag 2017
Klik hier voor het vorige (consept)vergaderverslag

De nieuwe werkgroep "Overlast"
De werkgroep overlast is in overleg met de gemeente en HBS en wil graag een zo goed en breed mogelijk beeld krijgen van overlast die ervaren wordt in de buurt. Ook is er met de politie doorgesproken hoe zij met overlast en meldingen omgaan. Het is daarom belangrijk dat u weet hoe en waar u melding kunt doen en wat er vervolgens met die meldingen gebeurd.
Daartoe is m.b.t. omgeving Brederodelaan een aparte brief opgesteld door de werkgroep.


WhatsApp Alert
meld u aan  ! Het kost niets ! Geeft je wel een veilig gevoel !
NIEUW AANMELDADRES: info@bloemendaalnoord.nlSchulzlaan 45-51
Het bevorderen van leef- en woongenot en de sociale cohesie van Bloemendaal-Noord.
Buurtvereniging Bloemendaal-Noord is een officieel ingeschreven vereniging.
Ieder die in onze buurt woont  en ouder dan 16 jaar is kan lid worden.


Webdesign AMS
Uitleg
website

Site
MapAGENDA