Informatie over Dennenheuvel

 • Informatie over het ontwerpbestemmingsplan tot nu toe op de website van de gemeenteraad, punt 7 van de agenda Commissie grondgebied van 11 september 2018 (628 pagina's)
 • Brief aan de raad van 10 september 2018
 • Videoregistratie bespreking in commissie Grondgebied op 11 september 2018
 • Nieuwsbrief van 2 oktober 2018 over beeldvormende avond
 • Beeldvormende avond 4 okober 2018
 • Sheets inspreken Beeldvormende avond 4 okt. 2018
 • Brief aan Raad en college van B&W van 15 okt 2018
 • Notitie aan Raad en college van B&W van 15 okt 2018
 • Brief aan Raad en College van 1 november 2018 met uitslag enquête
 • Ontwerp bestemmingsplan ligt tot en met 27 december 2018 ter inzage. U kunt tot en met 27 december 2018 een zienswijze indienen.
 • Zienswijze van de vereniging van 27 december 2018
 • Verzoek om behandeling in commissie Grondgebied uit te stellen
 • Beroepschrift bij Raad van State tegen besluit tot vaststelling bestemmingsplan
 • Aanvulling beroepschrift bij de Raad van State van 29 juli 2019
 • Raad van State vernietigt Bestemmingsplan Denenheuvel op onderdelen Wonen, Tuin en Verkeer
 • Brief aan de gemeenteraad naar aanleiding uitspraak Raad van State
 • Uitspraak Raad van State van 22 januari 2020 op verzet van gemeenteraad en Klooster Euphrasia
 • Uitnodiging informatieavond 9 september 2020
 • Aankondiging ter inzage legging bestemmingsplan Dennenheuvel 2020
 • Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Dennenheuvel 2020
 • Zienswijze op ontwerpbesluit Wet natuurbescherming
 • YouTube 'filmpje' over verkeer de de Dennenweg
 • Beroepschrift tegen besluit GS Noord-Holland
 • Aanvulling op beroepschrift
 • Beroepschrift Raad van Staten tegen bestemmingsplan Dennenheuvel 2020
 • Aantekeningen voor bij de zitting op 15 maart 2022 bij de Rechtbank Noord-Holland
 • Beroep Raad van State tegen uitspraak rechtbank Noord-Holland inzake milieuvergunning
 •  

  Bijgewerkt op 30 augustus 2022