Caprera mag meer geluid maken

Het Theater Caprera wilde graag het aantal voorstellingen waarbij ze de geluidsnorm mogen overschrijden verhogen van 5 naar 12 per jaar. De reden daarvoor is dat het theater popvoorstellingen zegt nodig te hebben om rendabel te kunnen zijn.

Het College van burgemeester en wethouders van Bloemendaal stond welwillend tegenover die overschrijding en stelde aan de gemeenteraad voor om de regelgeving aan te passen.

Zienswijze
Het bestuur van de Buurtvereniging Bloemendaal-Noord heeft op 6 juli 2020 een zienswijze ingediend op dat voornemen. 61 anderen hebben dat ook gedaan.

Inmiddels heeft de gemeenteraad de algemene plaatselijke verordening aangepast, zodat 12 keer per jaar popconcererten met overlast voor de omwonenden mogen worden georganiseerd.

Het bestuur van de Vereniging overweegt om de verbindendheid van de verordening op dat punt te laten toetsen.

Het bestuur van Buurtvereniging Bloemendaal-Noord

bestuur@bloemendaalnoord.nl