Beeldvormende avond 4 oktober 2018

De beeldvormdende avond op 4 oktober 2018 over het ontwerpbestemmingsplan Dennenheuvel, was druk bezocht. Naar schatting 80 mensen waren aanwezig.