Overlast

Al jarenlang zijn er klachten over overlast veroorzaakt door activiteiten op het terrein van HBS. Het bestuur van de vereniging is een onderzoek gestart naar hoe is/wordt omgegaan met klachten daarover door HBS en de gemeente. Als eerste aanzet is daarom een WOB-verzoek gedaan.

In overleg met burgemeester Roest is besloten het verzoek op te schorten om te zien wat het toegezegde toezicht oplevert.

Het is ons bekend dat er ondermeer naar aanleiding van de opmerkingen vanuit de vereniging een aantal lasten onder dwangsom is opgelegd wegens geluidsoverlast. Een verzoek om een kopie daarvan te mogen ontvangen aan het college is tot nu toe niet beantwoord.

Vanuit de werkgroep HBS is op 11 november 2019 een brief geschreven aan het college.

Over de voortgang van een en ander houden wij u hier op de hoogte.

Bijgewerkt op 3 maart 2020