WEB SITE INFO
Stuur een
bericht of reactie

Foto verantwoording
1-6 Ab Schuurman
                                  
Uitleg over deze website.

In het info scherm op de home pagina wordt vermeld wat nieuw is en waar u het kunt vinden.
vb."tekst wat nieuw is" : vereniging/jaarvergadering
Nieuw. Er zijn nu ook linken toegepast in  vermelde items. U wordt meteen naar de nieuwe pagina geleid.
Aan de rechterkant onder de fotoverantwoording vind u een zoekveld. Vul dat in met uw zoektern en klik op zoeken. vb Sport.
Er opent een nieuw scherm met de gevonden gegevens. U kunt daarop klikken en dan komt u op de gewenste pagna.

De witte balken aan de beide zijkanten van het tekstveld geven tevens de lengte van de gevulde pagina aan.

Bij de foto's boven het horizontale menu, ziet u, als u de muiscursor op een foto plaatst (niet klikken) vaak een tekstje wat de foto verklaart.
Bij klikken op een foto wordt deze wat vergroot weergegeven. Dit gebeurt meestal in een nieuw tabblad van uw browser.
Om deze vergroting te sluiten dient u (rechts bovenin in het nieuwe tabblad) op het rode kruisje te klikken. U blijft dan op onze website.

Het zien van een verklarende tekst en het klikken op foto's voor een vergroting werkt vaak ook op de foto's op alle pagina's.

Onder de horizontale menubalk verschuift een blauw balkje mee en geeft aan in welk menu u zich bevindt.

Op elke pagina zit links bovenin de linker kolom een button "Home", deze brengt u terug op de startpagina.

Op de afbeelding van een agenda (op de startpagina linksbovenin onder ons logo) kunt klikken op die agenda.
De pagina met de agenda verschijnt en op "Home" klikken brengt u weer op de startpagina.

Op veel pagina's vindt u in de linker kolom een tweede menu. Deze buttons zijn duidelijk wat lager geplaatst.
Als u pagina's vanuit dit tweede menu bezoekt, zijn er om terug te keren naar het tweede menu voor het gemak 2 keuzes voor u om terug te keren.
1. Onder de "Home" button zit de "Terug" button, deze brengt u dan terug naar het tweede menu.
2. Klik op de button, boven de blauwe balk.

In sommige gevallen bezit een pagina, in de linker kolom, nog een derde menu. Deze buttons zijn duidelijk weer wat lager geplaatst.
Op alle pagina's, in dezelfde groep, kunt u weer alle pagina's kiezen die tot die groep horen.

In veel gevallen bezit een pagina, in de linker kolom, nog een derde menu. Dit is het archief van de desbetreffende pagina.
Het archief wordt duidelijk aangegeven. Deze buttons zijn duidelijk weer wat lager geplaatst en gemerkt met jaartallen.
Op alle pagina's, in dezelfde groep, kunt u weer alle pagina's kiezen die tot die groep horen.

Mocht u wat tegenkomen dat niet naar behoren werkt, schroom dan niet om mij een mailtje te sturen.

Elke tip enof opmerking hoor ik graag van u.
Ik hoop dat u weer snel uw weg kunt vinden door de site.

Tip van de Webmnater kijk ook op de sitemap. Daarop is snel te zien welke keuzes onder de menuknoppen zitten.

Ziet of merkt u rare dingen mail me.

Veel plezier,
Ab Schuurman
Webmaster.

start pagina
burendag
Vuurwerk !
Zonne Energie
BuurtbusSitemap
Website info