Beroep aangetekend tegen uitspraak Rechtbank Noord-Holland bij Raad van State

Op 8 juli 2022 heeft de Vereniging beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 30 mei jl. 
Het gaat om de vraag of de milieuvergunning voor de bouw en exploitatie van het nieuwe Dennenheuvel-complex met een grote parkeergarage verleend kon worden of niet, gelet op het omringende Natura 2000-gebied.
De Vereniging vindt van niet, omdat niet zeker is dat de bouw en latere exploitatie van dat complex het omliggende Nataura 2000 gebied niet zal aantasten. Het gaat onder meer over de vraag of de zogenoemde AERIUS-calculator wel gebruikt had kunnen worden om dat te bepalen en of er zekerheid bestaat dat gebouw wel zonder gas te verstoken, kan worden verwarmd. Klik hier voor de tekst van het beroepschrift.

Het bestuur van Buurtvereniging Bloemendaal-Noord

bestuur@bloemendaalnoord.nl